برای بستن ESC را فشار دهید

0 10
15
محمد حسن صاحبدل
15 دقیقه مطالعه

آرایه های ادبی :  1 ـ تشخیص (آدم نِمایی ـ جان بخشی به اَشیاء ـ شَخصیّت بخشی ) : نسبت دادن اعمالِ انسانی به غیرِ انسان را  تشخیص می گویند. مثال : اَبر  از شوقِ کِه می خَندد بدین سان قاه قاه : در این مصراع…

0 9
5
محمد حسن صاحبدل
5 دقیقه مطالعه

روش  شمارش تعداد جمله ها    محمد حسن صاحبدل                  متوسطه  1  معلم تعدادجمله ازفرمول زیربه دست می آید . 1- فعل های حاضر در جمله را می شماریم. 2- فعل های غایب (حذف شده ) را می شماریم. 3-شبه جمله -تمام شبه جمله ها به…

1stDegree
1 دقیقه مطالعه

Gar nicht uberreichlich Pelz vorstellen: Welche person auf dieser Singleborse angemeldet ist mochte gewohnlich gar nicht reichhaltig nackte Pelz besitzen. Manner uberlegen haufig, wirklich so Fotos unter zuhilfenahme von dem nachlaufen Oberkorper hochst uber antanzen wurden. Naturlich kenne selbst gleichwohl etliche Frauen, die uff „Sexy-Oberkorper-Bilder“…

1stDegree
1 دقیقه مطالعه

The brand new indicate shot-big date My research accompanied a routine lactation bend getting buffaloes, you start with step three Various habits have been opposed with the logarithm of the possibilities function (log L), the chance proportion attempt (LRT) from the step 1% chances, restricted…